PORADENSTVO

Spoločnosť poskytuje technicko-odborné poradenstvo vo zváraní. Pri tejto činnosti úzko spolupracujeme so zákazníkmi a riešime ich technické požiadavky a problémy. Navrhujeme im postupy a technológie na zoptimalizovanie výroby. Tieto všetky činnosti sú zastrešené našimi certifikovanými odborníkmi v oblasti zvárania.