O nás

Náš príbeh

O spoločnosti

Spoločnosť  M A V A N, s.r.o. je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca mladá slovenská spoločnosť, zameraná na oblasť strojárstva.
 
Najväčšia časť našich aktivít je orientovaná na zváranie. Od roku 2008, kedy spoločnosť vznikla, prešla významným procesom vývoja.
 
V prvopočiatkoch sa upriamovala výlučne len na obchodnú činnosť, spojenú s predajom zváracích zdrojov a prídavných materiálov pre zváranie.
 
V súčasnosti spoločnosť tvoria tri hlavné piliere.

Obchodná činnosť

Prvým a najväčším je už spomínaná obchodná činnosť, ktorá sa zameriava na predaj zváracích zdrojov a prídavných a spotrebných materiálov od firiem LINCOLN ELECTRIC, ASKAYNAK, HARRIS, AQUASOL a ďalších.

Technicko-odborné poradenstvo

Druhý pilier je technicko-odborné poradenstvo vo zváraní. Pri tejto činnosti úzko spolupracujeme so zákazníkmi a riešime ich technické požiadavky a problémy.
Navrhujeme im postupy zvárania a technológie na zoptimalizovanie výroby. Tieto všetky činnosti sú zastrešené našimi certifikovanými odborníkmi v oblasti zvárania.

Výroba a realizácia

Tretí pilier vznikol ako posledný a je skĺbením dlhoročných skúseností prvých dvoch. Jedná sa o výrobu a realizáciu časti technologických celkov, pri ktorých používame najnovšie materiály a najmodernejšie technológie, ku ktorým máme prístup v súčinnosti s odbornými skúsenosťami zváracích inžinierov.

Náš tím

Ing. Mário VANTAR, IWE

Konateľ spoločnosti

Ing. Mária CERCHLANOVÁ

Obchodná manažérka

Martin RAK

Servisný technik & Obchodný manažér

Ján OBOŇA

Samostatný obchodník

Náš tím

Ing. Mário VANTAR, IWE

Konateľ spoločnosti

Ing. Mária CERCHLANOVÁ

Obchodná manažérka

Martin RAK

Servisný technik & Obchodný manažér

Ján OBOŇA

Samostatný obchodník